Cilj podjetja DAISY je, izboljšati delovno učinkovitost ustreznih institucij in olajšati proces spremljanja denarnih tokov in porabe električne energije.
Podjetje ima izkušeno ekipo poslovnih in tehničnih svetovalcev. Njihovo poslanstvo je raziskati potrebe strank, analizirati možnosti in omejitve tehnologij, in ponuditi najboljše rešitve. namenske rešitve so oblikovane tako, da najbolje zadovoljijo zahteve, obenem pa se ves čas trudimo še izboljšati njihovo funkcionalnost.